Адрес

  • ул. Георги Бенковски 75, 4500 Панагюрище

Телефони за технологични въпроси и поръчки

  • +359888906797; +35935763765

Телефон за реклама и административни въпроси

  • +359888003876

Електронна поща

  • kr_galvano@abv.bg, office@galvanopraktik.com